top of page

De betekenis van je communicatie is de respons die je krijgt


De stelling hierboven gaat veel en veel verder dan je zou kunnen bedenken.

Wat als blijkt dat onze kinderen zich net zo actief inzetten voor ons levensgeluk als dat wij ouders dat doen voor onze kinderen?

En wat als blijkt dat onze kinderen hun gedrag, spel, ontwikkeling maar ook hun klachten, gebruiken als taal om duidelijk te maken wat er bijgestuurd mag worden in ons als ouders, in onze relatie of in ons gezin?

Wat als wij als ouders onszelf nog meer openen en wat als we nog meer loslaten? Wat voor effect zal dit hebben op onszelf, onze relaties, onze omgeving en heel belangrijk, op onze kinderen? Maar hoe doe je dat?

Ruim 95% van onze communicatie doen we onbewust, automatisch, ofwel het gaat vanzelf.

Zo sluiten we onbewust ook allerlei emoties af. Emoties of gevoelens die er om de één of andere reden niet meer mogen of kunnen zijn. Misschien mogen ze er niet zijn door familie druk, groeps druk, sociale druk, religie of godsdienst. In ieder geval hebben wij hier gegronde redenen voor.

Waar we ons vaak niet bewust mee bezig houden, zijn de gevolgen van afgesloten emoties.Doordat we emoties onderdrukken kunnen er kramp, blokkades en spanningen ontstaan, op en in ons li​​chaam. Op sommige plekken ervaren we daarom overgevoeligheid, waar we op andere plekken ongevoelig zijn geworden.

Deze blokkades zorgen ervoor dat de levensenergie of de seksuele energie wordt belemmert om vrij te stromen.

De stagnatie van het stromen van onze levensenergie heeft direct effect op onze seksualiteit, onze omgeving, onze relaties, en dus ook op onze kinderen.

Omdat we over het algemeen niet meer zo heel bewust voelen, hebben we niet eens in de gaten dat we onszelf langzaam maar zeker aan het wapenen zijn. Je kunt dit wapenen zien als een soort harnas, wat ervoor zorgt dat we bepaalde emoties en aanrakingen niet meer kunnen of willen voelen. Het sluit ons echter ook af van emoties of sensaties die we juist wel zouden willen voelen.

Hoe open zul je jezelf gaan ervaren als alles wat jou overkomt in je leven er volledig mag zijn? Pijn, verdriet, woede, ongemak maar ook geluk, humor, seks en liefde.

Het is een kunst om gevoelens die bij je opkomen, of ze nou wel of niet prettig zijn, volledig te voelen, ze niet weg te duwen, er niet overheen te lopen, je niet te verzetten maar in het gevoel, in het moment te blijven en alles volledig te verwelkomen.

Een verlangen van ons lichaam is, zijn of haar perfecte gezondheid weer opnieuw terug te krijgen.

Door onder andere specifieke aanraking in de vorm van de-armouring, kunnen we bij een staat van volledige overgave en acceptatie, blokkades verbonden met vastzittende emoties ont-binden waardoor de levensenergie weer vrijer kan gaan stromen. Dit geeft niet alleen een verlossend en dynamisch gevoel voor onszelf, ook onze omgeving zal verandering horen, zien en voelen wat wezenlijk contact met onszelf, onze seksualiteit en onze omgeving weer opnieuw mogelijk maakt.

Ga je voor de oorzaak, wetende dat jij zelf in staat bent verandering tot stand te brengen en dus tot actie overgaat of ga je voor het gevolg en sluit je je ogen en blijf je liever doen zoals je altijd deed met dezelfde resultaten die je altijd kreeg.

Aan jou de keuze. Meer info op; https://www.magievanseksualiteit.nl/individuele_sessie/de-armouring-sessie/


bottom of page